Jdi na obsah Jdi na menu
 


Darujte 2% z dane

18. 1. 2010

Vážení priatelia hasičstva ,

Občianske združenie Dobrovoľný hasičský zbor  Šišov a Dobrovoľný hasičský zbor Libichava (ďalej len OZ DHZ Šišov, OZ DHZ Libichava) boli založené s cieľom pomáhať širokej verejnosti pri zveľaďovaní kultúrnych a historických hodnôt v oblasti hasičstva. Naším hlavným cieľom je poskytnúť pomoc v nešťastí, ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami ako aj prevenciu zabrániť podobným nepríjemnostiam. Ďalej rozvíjame športové aktivity pre našu mládež ako aj dospelých členov. Organizujeme akcie, ktoré reprezentujú nielen naše DHZ, ale aj naše obce.

Ako určíte všetci dobre viete, poukázaním 2% z dane môžete poskytnúť pomoc mimovládnym organizáciám, ktoré môžu použiť financie z 2% na účel, ktorý majú uvedený ako predmet činnosti a súčasné je uvedený v Zákone o dani z príjmov.

Percentá, ktoré venujete pre DHZ Šišov a DHZ Libichava nie sú sumou „navyše“, ale časťou Vášho povinného odvodu. Svojím rozhodnutím túto čiastku presmerujete na účel, ktorým mienite podporiť našu humánnu činnosť.

 DHZ Šišov a DHZ Libichava by rady touto cestou získali financie, ktorými by boli financované výdavky DHZ pri realizácii úloh a napĺňaní cieľov, ktoré si stanovilo na výročnej členskej schôdzi. Preto Vás chceme požiadať a zároveň poprosiť o túto formu podpory.  DHZ bolo zaregistrované do Zoznamu prijímateľov 2% dane na rok 2012. Môžete si stiahnuť pred vyplnené Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane, ak sa rozhodnete takto nás podporiť:

Predvyplnené tlačivá na stiahnutie k poukázaniu 2%:

 "vyhlásenie"

"potvrdenie"

Potrebné údaje : 

Obchodné meno prijímateľa: Dobrovoľný hasičský zbor Šišov

Sídlo: Šišov, 95638, Šišov 

IČO: 00177474

SID: 1305

Právna forma: Občianske združenie

Vopred Vám chceme poďakovať za pomoc, ktorú nám poukázaním 2% dane poskytnete. [ Ďalšie informácie na stránkach www.rozhodni.sk ] 

 Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2012:

 

 1. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012, ktorému chcete poukázať Vaše 2%  zo zaplatenej dane, minimálna výška v prospech prijímateľa je 3,32 €.

 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,32 € pre prijímateľa.

 3. daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií, ktorú ste si vybrali.

 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2012) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  Poznámky:

  - Číslo účtu príjmateľa nikde neuvádzate.

  - Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.

  - IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava

   

  Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby v roku 2012:
   
  1. Vyberte si prijímateľa, alebo prijímateľov zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2012. Právnické osoby môžu poukázať 2% z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 €.

  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 8,30 € na jedného prijímateľa.

  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácií/organizáciách, ktorú/é ste si vybrali.

  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať.

  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

  6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.

  Poznámky:
   
  - Číslo účtu príjmateľa nikde neuvádzate

  - Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre právnické osoby už nepodávate.

  - IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava